ความเห็น 2765110

บทเรียนการปฎิรูปการศึกษาเข้าสู่แนวทางการรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยนำร่อง ๖ แห่ง (ตอนที่ ๑)

เขียนเมื่อ 

...เห็นด้วยกับแพทย์ใหญ่ ..... กับ..... แนวคิด และวิธีการ  นะคะ ..... 


ขอบคุณพี่ใหญ่ค่ะ