ความเห็น 276452

แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะเพื่อคนยากจน

เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ปัทมาวดี ที่เคารพ

พอผมอ่านเสร็จวนวันนี้นะครับ ผมก็คิดถึงเรื่องการเปิดเสรีทางการค้าเลย คือ อาจารย์ครับ นโยบายที่ทุกประเทศผลักดันให้เกิดเขตการค้าเสรี มีการตกลงเจรจาแบทวิภาคีนั้น จะเป็นประโยชน์ได้อย่างแท้จริงต่อ "คนยากคนจน" ทั่วโลกหรือไม่ อย่างไร

หรือว่า เป้นเพียงนโยบายที่เอื้อให้ กลุ่มผลประโยชน์ สามารถ "ซื้อง่ายขายคล่อง" กันแน่ครับ

มีตัวอย่างของประเทศที่เขาคิดเป็น ทำเป็น ออกนโยบายเป็น บ้างไหมครับ สำหรับการค้าเสรีในอนาคตเนี่ย

ขอบคุณครับ