ความเห็น 276115

ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ

เขียนเมื่อ 

เถรใบลานเปล่า เป็นตัวอย่างชั้นยอดของนักปฏิบัติ และครูผู้สอน

ผู้ปฏิบัติ ดีได้เพราะจิตตนเอง แม้ครูบาอาจารย์จะไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็ตาม

ครูผู้สอนทั้งหลาย ก็ต้องตระหนักว่า ความรู้ท่วมหัว ต้องเอาตัวให้รอดด้วย ไม่งั้นก็จะกลายเป็นอาจารย์ใบลานเปล่า

ผมเองก็ใช้เรื่องพระใบลานเปล่านี้เป็นเครื่องมือช่วยในการฝึกจิตครับ...ขอบพระคุณครับท่านอาจารย์

P
ที่นำเรื่องดีๆมาแบ่งปัน