ความเห็น 2742103

การทำนาไม่ไถโดยวิธีการตัดหญ้า และขังน้ำสำหรับนาน้ำฝน

เขียนเมื่อ 

ตามมาอ่านทีหลังมากแต่เรื่องนี้ถูกใจขออนุญาตต่อความหน่อยว่าที่อาจารย์บอกมานี้มันน่าสนุกจริง ๆ ผมเองจะเอาแน่แบบนี้และน่าจะเอาอยู่ตามอัตภาพ ผมคิดว่าตอนนี้อาจารย์แสวงเป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจใครหลายคนในหลายด้านเพื่อความเจริญและสงบสุขอย่างยั่งยืนของสังคมมนุษย์

เพียร