PienBanrai


Username
pienbanrai
สมาชิกเลขที่
181302
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

ผมเป็นลูกคนโตในครอบครัวชาวนายากจนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ในเขตอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์  ความยากจนบวกกับเป็นหลานชายของครูใหญ่ในหมู่บ้านทำให้ถูกส่งไปเป็นนักเรียนประจำที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรองจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่ชั้นป. 1 จากนั้นการใช้ชีวิตส่วนใหญ่ก็ห่างจากบ้านเกิดมาโดยตลอด  มีโอกาสได้รับการศึกษาตามระบบเรื่อยมาจนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ความยากจนในระหว่างเรียนหนังสือทำให้ต้องอดอาหารกลางวันบ่อย ๆ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพมาจนถึงปัจจุบัน

เรียนจบอยากทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติก็ได้ทำสมใจในหลายองค์กรโดยมากจะเป็นองค์กรด้านการพัฒนาชนบท  มีความสนใจเรื่องเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์  เคยลาออกจากงานประจำไปทำนาทำสวนเกษตรอินทรีย์ที่จังหวัดพิษณุโลกนาน 10 ปีก่อนที่จะกลับมาทำงานเป็นผู้จัดการแผนกบุคคลของรีสอร์ทขนาด 65 ห้องบริเวณชายทะเลกระบี่เมื่อต้นปี 2554 จนถึงปี 2556 ปัจจุบันกลับมาทำเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะการทำนาแบบไม่ใช้สารเคมีและช่วยกระตุ้นส่งเสริมให้เพื่อนบ้านหันมาทำนาอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต บำรุงรักษาสุขภาพ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมจากการปนเปื้อนของสารเคมีการเกษตร

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท