ความเห็น 2720936

การทำนาไม่ไถโดยวิธีการตัดหญ้า และขังน้ำสำหรับนาน้ำฝน

เขียนเมื่อ 

ก็มีทางเดียว ปลูกต้นไม้อะไรก็ได้ืัที่ขึ้นได้ แล้วค่อยๆแทรกพืชที่เราต้องการมากกว่าในภายหลัง