ความเห็น 270805

การปฏิบัติงานหลังจากการเยี่ยมบ้านนักเรียน

ครูอ้อย แซ่เฮ
เขียนเมื่อ 
ไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเลย  สัก  สัปดาห์จะตามไปดูค่ะ