ความเห็น 270805

การปฏิบัติงานหลังจากการเยี่ยมบ้านนักเรียน

เขียนเมื่อ 
ไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเลย  สัก  สัปดาห์จะตามไปดูค่ะ