ความเห็น 2680338

อย่าตายโดยไม่มีชีวิตอยู่จริง

เขียนเมื่อ 

คนจำนวนไม่น้อยในยุคที่มีแต่การแข่งขันมักจะตายโดยไม่เคยได้มีชีวิตอยู่จริง