ความเห็น


  • อาจารย์ได้ระบุในบันทึกวันที่ 24 กรกฏาคม ว่า ให้ทุกคนตั้งชื่อสมุดของตนว่า "บันทึกของ....." หรือ "งานเขียนของ..." หรืออะไรทำนองนี้ และได้ยกตัวอย่างการใช้หัวสมุดของหนูโดยตรง ดังภาพและคำแนะนำว่า ... มีนักศึกษาที่ได้แก้ไขแล้ว แต่ยังไม่ถูกต้อง คือใช้หัวสมุดดังภาพล่าง คำว่า "บันทึกของฉัน" ไม่รู้ว่า "ฉัน" คือใคร แต่ ณ วันนี้ หนูก็ยังไม่ได้ทำตามที่อาจารย์ได้แนะนำไป

           ตัวอย่างที่อาจารย์ให้ทำ คือ ต้องมีภาพและข้อมูลบุคคลในหัวสมุด ดังตัวอย่าง

       และที่สำคัญ อาจารย์ได้แจ้งในบันทึกเดียวกันว่า "ขอทบทวนว่า ในการเขียนบันทึก ต้องมีส่วนประกอบครบ 3 ส่วน แต่ละส่วนแยกเป็นแต่ละย่อหน้าให้เห็นชัดเจน และต้องค้นคว้าและนำมาอ้างอิงอย่างน้อย 1 แหล่งพร้อมทั้งแสดงการอ้างอิงโดยให้ Link ตามรูปแบบต่างๆ ที่อาจารย์ให้ไว้ในบันทึกนี้และบันทึกอื่นๆ ซึ่งสามารถ Click เข้าไปดูแหล่งที่มาได้ ถ้าใครไม่เขียนให้ถูกต้อง ตามข้อกำหนดเบื้องต้นดังกล่าว จะไม่ได้รับการตรวจประเมิน"

  • เมื่องานเขียนนี้ของหนู มีหัวสมุดที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และไม่ได้ให้ Link แหล่งอ้างอิงที่ผู้อ่านสามาถ Click เข้าไปดูได้ งานเขียนนี้จึงจะยังไม่ได้รับการประเมิน จนกว่าจะมีการแก้ไขให้เป็นไปตามข้อกำหนด ดังกล่าว

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี