ความเห็น 2650749

JJ2012V6_9 หลักฐานเชิงประจักษ์ สร้างรากฐานการพัฒนา

เขียนเมื่อ 

หลักฐานเชิงประจักษ์ ==> เป็นสิ่งสำคัญจริงๆค่ะ