ความเห็น


กราบนมัสการท่านพระอาจารย์มหาแลครับ

ด้วยความดีใจและกราบอนุโมทนาอย่างยิ่งต่อความยินดีส่งเสริมกิจกรรมในครั้งนี้ของพระคุณเจ้านะครับ ตอนที่ทราบนั้น ผมเห็นว่าเป็นงานใหญ่โตของอำเภอ จึงจะต้องมีกระบวนการต่อไปอีกหลายขั้นตอน และมีคนเกี่ยวข้องมากมายหลายฝ่าย งานอย่างนี้คนทำที่ต้องลงมือจะเหนื่อยและยุ่งยากมาก ส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นคณะคุณครูนั่นเอง ซึ่งก็จะกระทบต่อไปถึงการที่จะต้องสอนเด็กๆ ดังนั้น จึงต้องช่วยกันที่จะทำให้งานหมุนไป โดยทำให้การเตรียมการและประสานงานต่างๆดีขึ้นและเหนื่อยยากน้อยลง ผมเลยรีบลดขั้นตอนและบอกไปในทันทีที่ได้ติดต่อกันว่าในส่วนที่ศิษย์เก่า คนหนองบัว และเวทีคนหนองบัว ควรจะได้มีส่วนร่วมและทำให้งานนี้มีความหมายที่สุด ทั้งต่อคนหนองบัว ต่อการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ ทั้งในความหมายแบบเจาะจงต่อลูกหลานคนหนองบัวและในความหมายที่กว้างต่อชุมชนชาวอำเภอหนองบัว และความเป็นส่วนรวมทั่วไป เลยมีข้อจำกัดที่จะได้หารือกันก่อนกับพระคุณเจ้าและกับหลายท่านในนี้น่ะครับ

ทางโรงเรียนจะทำหนังสือด้วยครับ แนวคิด ข้อมูล มุมมอง และประเด็นความเชื่อมโยงหลากหลายมิติ ที่ช่วยกันสะสมไว้ในเวทีคนหนองบัว คงจะเป็นประโยชน์ช่วยในการถักทอและสืบสานเรื่องราวต่างๆ ให้เกิดความน่าสนใจได้เป็นอย่างดีมากยิ่งๆขึ้น ทางคณะทำงานได้ชวนเชิญให้ผมได้เขียนเรื่องราวต่างๆเพื่อร่วมพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือที่จะจัดทำขึ้นในครั้งนี้ด้วย ซึ่งผมมีความยินดีมาก แต่เกรงว่าจะทำให้กระบวนการทำต้นฉบับและเตรียมการพิมพ์ต่างๆซึ่งจุกจิกและมีขั้นตอนมาก ต้องใช้เวลา เกิดความล่าช้า เลยไม่กล้ารับปากอย่างเต็มที่ แต่ก็จะทำและหากทำได้ภายในก่อน ๒ สัปดาห์นี้โดยนำเอาข้อมูลที่ได้เพิ่มมากขึ้นมาทำการปรับปรุงจากเนื้อหาต่างๆที่มีอยู่แล้ว ก็จะรีบส่งให้คณะทำงาน ทำในนามเวทีคนหนองบัวและเพื่อร่วมเป็นอนุสรณ์การร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่ออนาคตของการพัฒนาการศึกษาของลูกหลานนะครับ

ที่คิดไว้ในตอนนี้นั้น ก็นึกถึงเรื่องของสังคมวัฒนธรรมหนองบัว ที่จะเป็นการให้การเรียนรู้สังคมและภูมิปัญญาที่อยู่ในวิถีชีวิตชุมชนคนหนองบัว ขณะเดียวกัน ก็มีความเชื่อมโยงกับสิ่งที่เป็นแก่นหลักของงานนี้ในบางด้านด้วย คือ ทางด้านดนตรีไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่โรงเรียนจะสร้างขึ้น ก็เลยจะเขียนเรื่องเล่าเกี่ยวกับเพลงพวงมาลัยและความเป็นมาของชื่อสถานที่ต่างๆในหนองบัว ซึ่งในเวทีคนหนองบัวมีทั้งรูปวาดและเรื่องเล่าที่สืบสานไว้ในเพลงพวงมาลัยของคนหนองบัวกับการบอกเล่าของชาวบ้าน ดีไหมครับ

เชื่อว่าเมื่อเผยแพร่ไปแล้ว ก็จะยิ่งทำให้ทั้งอำเภอหนองบัว เพิ่มความเป็นหน่วยการเรียนรู้สร้างสุขภาวะในวิถีชีวิตชุมชนที่แจ่มชัดมากยิ่งๆขึ้น มีเรื่องราวที่เป็นการสืบทอดและเรียนรู้ตนเอง กรุ่นอยู่ในความทรงจำต่างๆของคนหลายรุ่น เกิดเรื่องราวที่จะคิดและคุยที่เชื่อมโยงใกล้ชิดกับความสำนึกรู้และเกิดการเรียนรู้ ซาบซึ้งต่อตนเอง ที่ดียิ่งๆขึ้น และเรื่องราวที่ทำขึ้นนี้ ก็จะทำเป็นสื่อแผ่นพับเหมือนกับเมื่อตอนเวทีคนหนองบัวทำในงานงิ้ว แจกจ่ายให้กับทุกคนที่มาร่วมงานด้วย น่าจะสนุกและส่งเสริมงานครั้งนี้ให้ได้บรรลุประโยชน์อย่างมากมายร่วมกันหลายอย่างนะครับ หนังสือและสื่อทำมือที่ทำด้วยใจเมตตาต่อชุมชนและลูกหลานคนหนองบัวของพระคุณเจ้า ก็จะนำมาจัดวาง ให้คนเดินเข้ามาในงานได้มีมุมที่จะได้สัมผัสกับกิจกรรมที่เพิ่มความมีสีสันต่อบรรยากาศของงานนี้ ได้ทั้งบุญกุศล ความดีงาม ความสนุกเบิกบานใจ และได้ความรู้ความบันดาลใจที่ดีๆกลับไป วิทยานิพนธ์ของท่านพระอธิการโชคชัย ที่ศึกษาเรื่องชุมชนและเวทีคนหนองบัวด้วย หากท่านเข้าเล่มได้ก่อนถึงวันงาน ก็จะขอนำมาวางอวดสายตาแก่คนหนองบัวในงานนี้ด้วยนะครับ ในเต๊นท์นี่ คงต้องกราบนิมนต์พระคุณเจ้ากับคนจากชุมชนที่พอจะอาสามากันได้ เป็นวิทยากรเสียแล้วกระมังครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี