ความเห็น 2631993

ลงไปออกแบบการทำงานในพื้นที่ร่วมกับชุมนาบ่อคำ(ตอน๑)

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณท่านวอญ่า
  • ที่แวะมาทักทายและให้กำลังใจกันเสมอมา
  • เห็นด้วยอย่างยิ่ง
  • แต่ต้องเร่งสร้างความเข้าใจให้แก่เกษตรกร
  • การเกษตรของบ้านเรา มักจะมีความเสี่ยงด้านภัยพบัติที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
  • หน่วยงาน ภาคี ที่เกี่ยวข้องจะต้องออกแรงมากว่านี้อีกมาก
  • อาจจะรวมถามถึงความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพทางการเกษตรที่มีอยู่ด้วย
  • คงจะต้องทำการศึกษาว่าคงจะมีอีกหลายปัจจัยเข้ามามีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับ