ความเห็น 2608085

คำถามเริ่มต้นในการค้นหาภาวะผู้นำพลังบวก (Discovery your AL)

เขียนเมื่อ 

เสียดายที่เกษียณก่อน ก่อนที่จะได้อ่านงานเขียน ดี ๆ ของท่าน