ความเห็น 2593058

420. หลักแห่งกวี (ภาคปฏิบัติ)

เขียนเมื่อ 

ใช่เลยครับ "ปากเป็นเอก เลขเป็นโท" จริงครับ ได้แง่คิดที่ดี ๆมากครับ