ความเห็น 258977

ความคิดเห็น"เสียงกู่จากครูใหญ่"

เขียนเมื่อ 
ดอกไม้แห่งชีวิต...บางทีก็โรยรานะคะ