ความเห็น 2584237

420. หลักแห่งกวี (ภาคปฏิบัติ)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ..ปฏิสัมพันธุ์ระหว่างมนุษย์ เป็นศาสตร์และศิลป์ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะ..

Large_dscn3148c 

สวัสดีปีใหม่ใจสดใส

หมดทุกข์โศกโรคภัยไม่หม่นหมอง

ปรารถนาสุขสิ่งใดให้สมปอง

พรสนองทุกทิวาราตรีกาล