ความเห็น 2507303

หนึ่งหมื่นห้า ความหวังประเทศไทย ปัญญาชน และคนมีความสามารถ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณครู Kathy

ขอบคุณที่ร่วมแสดงความคิดเห็น ตามหลักการแล้ว ถ้าจะขึ้นเงินเดือนตามวุฒิจริงๆ ก็ต้องหมายรวมถึงทุกคนที่จบวุฒิปริญญาตรี(กรณีไม่ได้จำกัดเฉพาะสาขาวิชา) ค่ะ นั่นคือถึงคุณครูจบก่อนก็ต้องมีสิทธิ์ได้ปรับฐานเงินเดือนเหมือนกัน คิดว่าถ้าปรับเฉพาะผู้จบใหม่ คนที่มีกรณีเดียวกันกับครูkathyต้องไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอน แต่ล่าสุดกรมบัญชีกลางให้ข้อเสนอว่าจะปรับค่าครองชีพจาก 11700 เป็น 15000 บาท เพราะค่าใช้จ่ายจำนวนนี้จะลดลงเรื่อยๆ จนกว่าเงินเดือนจะปรับจนถึงราคา 15000 บาท ซึ่งงบประมาณเงินค่าครองชีพ จะได้ถูกใช้ประโยชน์อย่างอื่นในโอกาสหน้า รอนิดนึงค่ะ หากไม่ได้รับความเป็นธรรมคงมีคนเรียกร้องแน่นอนค่ะ