ความเห็น 2502199

บทเรียนการปฎิรูปการศึกษาเข้าสู่แนวทางการรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยนำร่อง ๖ แห่ง (ตอนที่ ๒).. รำลึกถึงคุณหนานเกียรติ

เขียนเมื่อ 

Ico48    Dr. Phramaha Boonchuay Doojai

Ico48 น้องครู Rinda Ico48 น้องครู KRUDALA Ico48 น้องคิม

Ico48 น้องWasawat Deemam Ico48 อ.โสภณ เปียสนิท

Ico48 น้อง dr-ammy Ico48  น้องกานดา Ico48 น้องถาวร

Ico48 น้องkrugui Ico48 น้องเบดูอิน Ico48 คุณวิโรจน์ พูลสุข

Ico48 คุณทนัน ภิวงศ์งาม Ico48    ผอ.บวร Ico48    คุณสิงห์ ป่าสัก

 Ico48    คุณTum Laksana Rodtrakul Ico48   น้อง อาร์ม

Ico48 น้องnui  Ico48    คุณ สามารถ เศรษฐวิทยา

ขอบคุณมากค่ะสำหรับดอกไม้ที่นำมาร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีของ คุณหนานเกียรติ และการถอดบทเรียนการพัฒนาวิชาการสายรับใช้สังคมของ ๖ มหาวิทยาลัยนำร่อง ที่อยู่ในความสนใจของทุกฝ่ายในขณะนี้..หวังว่าเรื่องเล่าที่นำมาถ่ายทอดนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจขยายวงออกไปในสถานศึกษาทั่วประเทศนะคะ..