ความเห็น 2499032

๑๗๒."อาจารย์ใหญ่" ร่างที่ไร้ราคา แต่มีคุณค่าสูงส่ง

สวัสดีครับหลวงพ่อมหาแล ที่ได้นำภาพบรรยากาศในงานมาฝาก

ได้เห็นภาพพี่น้องชาว gotoknow ไปร่วมกันหลายคน ก็อนุโมทนาบุญด้วยครับ

ช่วงนี้ มีภาระงานเข้ามาเป็นระยะ จึงไม่ค่อยได้เข้ามาเยี่ยมชม...และเขียนบันทึกครับ