ความเห็น 2493786

๑๗๒."อาจารย์ใหญ่" ร่างที่ไร้ราคา แต่มีคุณค่าสูงส่ง

เจริญพรคุณโยมคำแสนดอย ที่คอยติดตามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

บ้างครั้งมนุษย์เล็งผลเลิศเกินไป จนลืมสิ่งเล็ก ๆ ที่อยู่รอบข้างตัวเรา ทั้ง ๆ ที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่า