ความเห็น 2493160

๑๗๒."อาจารย์ใหญ่" ร่างที่ไร้ราคา แต่มีคุณค่าสูงส่ง

เขียนเมื่อ 

กราบนมัสการพระคุณเจ้า

.."ตอนที่เรามีชีวิต มีลมหายใจอยู่นี้แหละเร่งรีบสร้างคุณงามความดีเสีย อย่าปล่อยเวลาให้เสียเปล่า การสร้างคุณงามความดีไม่ต้องไปคิดทำในระดับชาติ หรือสังคมใหญ่ ๆ ก็ได้ แค่คิดดี พูดดี ทำดีต่อคนรอบข้าง แค่นี้บุญกุศลก็เกิดขึ้นแล้วในระดับจิตวิญญาณของเราเอง" ..

สาธุ สาธุ สาธุ เจ้า