ความเห็น 2490121

บทเรียนการปฎิรูปการศึกษาเข้าสู่แนวทางการรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยนำร่อง ๖ แห่ง (ตอนที่ ๑)

เขียนเมื่อ 

Ico48 น้องครูธรรมทิพย์ Ico48 น้องกานดา Ico48 น้อง poo Ico48 น้องRinda

Ico48 น้องมนัสดา Ico48 น้องดร.ขจิต Ico48 น้องแผ่นดิน Ico48 น้องถาวร

Ico48 น้องกล้วยไม้สีชมพู Ico48    น้องชยันต์ เพชรศรีจันทร์

Ico48    น้อง ผอ.บวร Ico48    น้องบ้านเรียนสมดุลชีวิต รังสิตคลอง 7

Ico48    น้องมะลิ มะลิ สิงห์ชัย Ico48    น้องTum Laksana Rodtrakul

Ico48    น้องมะปรางเปรี้ยว Ico48    น้องหนานเกียรติ

ขอบคุณมากค่ะสำหรับดอกไม้และกำลังใจแก่บทเรียนดีๆจากการปฏิบัติจริงในการพัฒนาวิชาการสายรับใช้สังคมของ ๖ มหาวิทยาลัยนำร่อง เช่นนี้..

..บทเรียนเหล่านี้ สะท้อนการขยายกรอบและบริบทในการเรียนรู้ที่จะทำให้นักศึกษาพัฒนาจิตสำนึกร่วม และพัฒนาทักษะในการทำงานในพื้นที่ชุมชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายในการแก้ปัญหาสังคมที่ตรงจุดค่ะ..