ความเห็น 2489346

บทเรียนการปฎิรูปการศึกษาเข้าสู่แนวทางการรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยนำร่อง ๖ แห่ง (ตอนที่ ๑)

เขียนเมื่อ 

ผมเองก็กำลังเดินทางในระยะต้นครับ  แม้จะไม่ได้สอนวิชาพลเมืองโดยตรง  แต่ก็โหมโรงเรื่องกิจกรรมนอกชั้นเรียนเรื่องจิตอาสามาต่อเนื่อง และเห็นเป็นรูปธรรมขึ้นทุกระยะๆ

ตอนนี้เปิดวิชา "พัฒนานิสิต" กำลังเรียนและสอนได้ไม่ถึงเทอม  เน้นให้ผู้สอนเป็น เพียงผู้นำ "กระบวนการ"  มีบรรยายแค่ 30 % ที่เหลือเป็นการเรียนรู้ผ่านการ "ทำจริง"  มีเป้าหมายเป็นพื้นที่ในมหาวิทยาลัยและพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย...

ปีการศึกษา 2554  เป็นปีขับเคลื่อนเรื่อง "จิตสาธารณะ"  ซึ่งคาดว่าคงไม่หลงทางเท่าไหร่นัก เพราะเอา "อัตลักษณ์" ของนิสิต และลักษณะคุณธรรม 4 ประการของนิสิตมหาวิทยาลัยมาเป็น "ฐานคิด" ...

ขอบพระคุณครับ