ความเห็น 2488577

บทเรียนการปฎิรูปการศึกษาเข้าสู่แนวทางการรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยนำร่อง ๖ แห่ง (ตอนที่ ๑)

เขียนเมื่อ 

พี่ใหญ่ครับ ชัดเจนมากเลยนะครับในแต่ละมหาวิทยาลัย ขอบคุณครับที่นำมาถ่ายทอดให้อ่าน...