ความเห็น 2481604

โปรแกรมเอ็กเซลเปรียบเทียบบำเหน็จบำนาญแบบปกติกับกบข.ใหม่ล่าสุดก่อนตัดสินใจออกมิถุนายน2557นี้

เขียนเมื่อ 
  • เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ  ยกให้ กบข.เลย
  • ขอลาออกจากเป็นสมาชิก ( แก้กฏหมายให้หน่อย )
  •  กบข.ต้องฟังความเห็นสมาชิกบ้าง
  • กบข. เป็นระบบเผด้จการ น่าจะศึกษาระบบสหกรณ์บ้าง