ความเห็น 2481251

"พนักงานมหาวิทยาลัย"

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณสุมาลี...

  • พนักงานมหาวิทยาลัย ไม่มีเงินบำนาญค่ะ ต้องดูสิทธิประโยชน์ของกลุ่มข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยนะคะ
  • พนักงานมหาวิทยาลัย อาจมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่ะ ถ้ามหาวิทยาลัยตั้งให้มีกองทุน ฯ ขึ้นค่ะ...ขึ้นอยู่กับนโยบายที่มหาวิทยาลัยจะทำให้หรือไม่ด้วยค่ะ...เงินบำนาญจะใช้กับข้าราชการเท่านั้นค่ะ สำหรับลูกจ้าง ยังเรียกว่า เงินบำเหน็จรายเดือนเลยค่ะ ไม่เรียกว่า เงินบำนาญนะคะ
  • เป็นความหมายเฉพาะประเภทค่ะ...