ความเห็น 2479349

การพัฒนาสมรรถภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน : กุญแจสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เขียนเมื่อ 
  • แวะมารับความรู้เพิ่มเติมจากท่านอาจารย์ค่ะ
  • ขอบคุณอย่างยิ่งค่ะ ที่แวะไปให้กำลังใจ