ความเห็น 2478120

การพัฒนาสมรรถภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน : กุญแจสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ยังพิมพ์ไม่ถนัดค่ะ  แวะมามอบดอกไม้ก่อนนะคะ  จะติดตามมาอีกค่ะ