ความเห็น 2477277

การพัฒนาสมรรถภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน : กุญแจสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ "อาจารย์หนานวัฒน์Ico48"

  •           ถ้าอาจารย์เป็นผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร "การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการการพัฒนาสมรรถภาพในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน" จะให้อาจารย์ได้รับผลการประเมินในระดับดีเยี่ยมเลยค่ะ เพราะแสดงถึงการเป็นอาจารย์ที่มีความใฝ่รู้เป็นเยี่ยม
  • เมื่อวานนี้มีการประชุมที่คณะครุศาสตร์เพื่อเตรียมการอบรมครู คณบดีพูดถึงผู้เข้ารับการอบรมที่ท่านเองให้การอบรมมาเมื่อปีการศึกษา 2553 เจอหน้ากันปีการศึกษา 2554 ผู้เข้ารับการอบรมคนหนึ่ง (หลักสูตรผู้บริหาร) บอกกับท่านว่า กระเป๋าที่รับมาจากการอบรมยังไม่ได้เปิดดูอีกเลยหลังจากการอบรม (น่าจะให้ดูอาจารย์เป็นตัวอย่างบ้าง)  
  • เช้านี้ อ.แม่ (ขอใช้คำนี้ได้ไหมคะ ยังไม่เคยใช้คำแทนตัวกับอาจารย์เลย) ตื่นมาตี 2 เปิดดูบันทึกนี้พบว่าข้อความตอนท้ายที่เพิ่มไว้หายไป ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร พอพิมพ์เพิ่มใหม่ก็หายอีก กว่าจะเพิ่มได้สำเร็จก็เช้าพอดี และจะต้องเตรียมจัดการเรียนรู้ 08.00-11.20 น. วันนี้ แล้วจะกลับมาให้รายละเอียดที่ถามไว้บ่ายหรือเย็นนี้นะคะ
  • ขออนญาตนำอาจารย์ไปเป็น "ต้นแบบครูอาจารย์ผู้ใฝ่รู้ให้กับนักศึกษา" ที่เรียนวิชาจิตวิทยาสำหรับครู เช้านี้นะคะ