ความเห็น 2476606

การพัฒนาสมรรถภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน : กุญแจสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ "ลุกขจิต"Ico64" "หนูมะปรางเปรี้ยวIco64" และ "อาจารย์หนานวัฒน์Ico48" มากค่ะที่ให้กำลังใจ