ความเห็น 2467548

โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยให้นักศึกษา กศน.ตำบลไผ่ล้อม

เขียนเมื่อ 

น้องโอ๋ลองบ้างซิ...ประชาธิปไตยย่อมๆๆร่วมสร้างจิตสำนึกก่อนการเลือกตั้งค่ะ