ความเห็น 2461682

น้องนะ: ผมศรัทธาในการกระทำ

เขียนเมื่อ 

"กลัวไม่กล้า-ไม่มีประสบการณ์-โง่" ... เป็นคนที่เด็ดเดี่ยวดีแท้ ชื่นชมในมุมมองและการกระทำ ณ ปัจจุบัน ของคุณนะเช่นกันครับผม