ความเห็น 2450719

มังคุดต้มสุกชวนทำการทดลองวิจัยผลมังคุดด้วยตนเองเพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์มากขึ้น

เขียนเมื่อ 

ที่บ้านสวน มีมังคุดปลูกแซมยางพารางไว้ร่วมร้อยต้น

อ่านบันทึกนี้ แล้ว รู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับ

คุณกานดาน

ขอบพระคุณอีกครั้งครับ