ความเห็น 2443392

KM กับการสร้างบ้าน-01

เขียนเมื่อ 

ผมสร้างบ้านริมเขาครับ มันเป็นที่ลาด ข้อเสนอแรกคือต้องถมที่ให้สูงและเสมอกัน แต่สุดท้ายผมเลือกการถมเพียงด้านหน้าบ้านให้เป็นแนวราบ ส่วนตัวบ้านใช้วิธีการยกพื้นแทนครับ ลดต้นทุนได้เยอะ และอากาศดีด้วย (แต่เวลาเย็นจะเย็นมาก)