ความเห็น 2440268

เมี่ยงกับวัฒนธรรมล้านนา

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ KRUDALA

  • เมี่ยงภาคเหนือ กับ เมี่ยงภาคกลาง มีลักษณะแตกต่างกันมาก แต่คงจะอร่อยไปคนละแบบ เมี่ยงของภาคกลางมีเครื่องเยอะและยุ่งยากกว่าเมี่ยงของภาคเหนือ
  • เมี่ยงของภาคกลางไม่ใช่ของว่างสำหรับรับรองแขก และไม่ค่อยปรากฏว่าเป็นส่วนประกอบในพิธีกรรมใดๆ
  • มีสำนวนเกี่ยวกับเมี่ยง ว่า เอาลูกเขาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอม สะท้อนให้เห็นว่าเมี่ยงเป็นของใช้จำเป็นที่ทุกบ้านต้องมีเป็นของตัวเอง ไม่ควรหยิบยืมมาจากบ้านคนอื่น
  • ขอบคุณที่นำเรื่องราวดีๆมาเป็นประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครับ