ความเห็น 2440174

เมี่ยงกับวัฒนธรรมล้านนา

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับ
  • ผมก็ชอบทานเมื่ยงครับ
  • ทำให้หายง่วง และราคาไม่แพงเหมือนชาญี่ปุ่น
  • แต่เมี่ยงคงจะลดความนิยมลง เพราะคนรุ่นใหม่ๆ ไม่นิยม
  • รวมไปถึงอาชีพคนปลูกเมี่ยงก็ลดลง
  • ทั้งๆ ที่ป่าเมี่ยงคือสุดยอดของการปลูกพืชแบบผสมผสาน
  • ไม่ทำลายป่า ยังคงความหลากหลายทางชีวภาพไว้ได้
  • คนอยู่กับธรรมชาติได้ พึ่งพากันได้
  • ขอบคุณครับที่ทำให้ระลึกถึงวัฒนธรรมที่ดีๆ ของเรา