ความเห็น 2439979

ความสุขเมื่อทำ KM

เขียนเมื่อ 

หวัดดีคับ

  • เดี๋ยวนี้ บรรยากาศ ไม่ค่อยอำนวย
  • สภาพแวดล้อม ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้
  • มีทั้ง W และ T