ความเห็น 2426780

คิดถึงเธอจัง (3)

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณค่ะ  Ico48
  • คุณปูชวนให้คิดถึง  "พระคุณครู" 
  • สมัยนั้นครูโอบประทับอยู่ด้านหลังเกิดความอบอุ่นเชื่อมั่น
  • จับมือน้อยๆให้เขียนตาม  เมื่อลูกศิษย์ทำได้ จึงปล่อยวางให้ลองเขียนเอง  
  • วันนี้ .... สิ่งใดที่ได้ขีดเขียนไว้และมีประโยชน์ ขออุทิศคุณงามความดี  แด่คุณครูทุกท่าน