ความเห็น 242655

สงกรานต์ : 1,100 กิโลเมตร .. บันทึกการเดินทางของชีวิตในเทศกาลน้ำ...สิ่งที่ลูกชายคนหนึ่งพึงกระทำด้วยหัวใจ (จบ)

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับ
    P
  • อันที่จริงผมเข้าดูบทความ หรือบันทึกนั้นแล้วแต่ไม่แน่ใจ  จึงยังไม่แลกเปลี่ยน
  • กอรปกับไม่ชัดเจนนัก  จึงยิ่งไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น
  • แต่ตอนนี้ก็ละเลงความคิดเต็มที่ลงไปแล้ว
  • ถูกบ้าง  ผิดบ้าง  ไม่ว่ากันนะครับ
  • และขอบพระคุณที่ให้เวทีทางความคิดกับผม