ความเห็น 2426191

คนเราต่างก็ทุกข์กันคนละแบบ

เขียนเมื่อ 

ยายแก่ๆ เป็นบุคคลที่พี่ให้..ประจำ ถ้ายายมาขอ 

ทานคือเต็มใจให้ค่ะ   ไม่ปรารถนาสิ่งตอบแทน