ความเห็น 2426050

คนเราต่างก็ทุกข์กันคนละแบบ

เขียนเมื่อ 

ในมุมที่ละเอียดอ่อน จากมุมที่มองนั้น

จะมีใครสักกี่คน...ที่จะสัมผัสความรู้สึกร้าวรานของผู้คนได้

.............

เราต่างก็ทุกข์...ทุกข์จนลืมใส่ใจความทุกข์ของผู้คนที่อยู่ลึกลงไปจากสิ่งที่เห็น