ความเห็น 2425999

คนเราต่างก็ทุกข์กันคนละแบบ

เขียนเมื่อ 

งานวิจัยของมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน เปิดเผยว่า หลายๆ คนสมัครใจเป็นขอทาน เพราะรายได้ใน กทม เฉลี่ยวันละ 3,000 บาท