ความเห็น 2418647

ปาฏิหาริย์ ... (สองปีกของความฝัน)

เขียนเมื่อ 

เรียน คุณครู อิงจันทร์ ณ กระท่อมอิงจันทร์ แห่ง What color do you like? ;)...

อยากตอบแบบนี้ครับว่า ...

๑. ผม ไม่มี ความเป็นนักวิชาการแต่อย่างใด เพราะรู้ตัวเองว่า เป็นคนเรียนหนังสือไม่เก่ง เพียงแต่ได้มีโอกาสทำงานอย่างที่ตัวเองได้เคยใฝ่ฝันไว้เท่านั้นครับ

๒. การเป็นคนที่เรียนหนังสือไม่เก่ง ทำให้เมื่อมาเป็นครู จึงเข้าใจนักเรียนที่เรียนไม่เก่งเหมือนตัวเองในอดีต เมื่อเข้าใจ เวลาสอนจึงรู้ว่า ควรจะต้องสอนอย่างไรให้เขาเข้าใจ ไม่ให้เหมือนที่เราเคยรู้สึก เรียกว่า ต้องไม่ให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยตัวเอง

๓. "นักวิชาการ" หลายคนไม่ได้มี "ความเป็นครู" เป็นแค่ "นักวิชาการ" ที่สังคมรู้ว่าเก่งกาจ ฉลาดเฉลียว แต่กลับไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ตนเองมีลงไปสู่สังคมรากหญ้าให้ความเข้าใจและนำไปใช้ได้ง่าย ๆ

๔. "นักวิชาการ" อวดฉลาด ซึ่งมีทั้งฉลาดจริง และฉลาดปลอม ไม่มีใครจะไปรู้เรื่องราวทุกเรื่องในโลกหรอก น้ำเต็มแก้วไปแล้ว ใคร ๆ ก็ไม่อยากคุยหรือคบค้าสมาคมด้วย

๕. คนที่เก่งที่สุด คือ คนที่ทำสิ่งที่ยากให้เป็นง่าย ครับ

๖. ขนาดพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ผมยังชอบนักเขียนที่ท่านใช้คำอ่านง่าย ๆ มาสอนเรามากกว่าท่านที่ใช้ภาษาบาลี สันสกฤตที่ห่างจากเราเกินไป เพราะเราอยู่ในทางโลก ต้องการสิ่งที่เข้าใจง่ายไปปฏิบัติพัฒนาตน เช่น ท่าน ว.วชิรเมธี ท่านชุติปัญโญ ท่านธีรโสภณ ฯลฯ (นี่เป็นสไตล์ผม คนอื่นไม่ทราบครับ)

๗. ผมไม่ได้เป็น "นักวิชาการ" ผมเป็นแค่ "ครูธรรมดาที่เท้าติดดิน" คนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นจะสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดีเท่านั้น และเป็นคนดีมากกว่าเป็นคนเก่งด้วย

๘. ผมถือเรื่องของการให้เกียรติเป็นที่สุด เกียรติกินไม่ได้ แต่เท่ห์ เพราะการให้เกียรติผู้อื่นทุกชนชั้น เหมือนกับ การให้เกียรติตัวเอง ครับ

ดังนั้น ทั้งหมดทั้งมวลนี้ คุณครู อิงจันทร์ ณ กระท่อมอิงจันทร์ โปรดอย่าได้กังวลใจในเรื่องวิชาการอะไรนั้นกับผมเลย เพราะผมไม่มีอะไรเป็นวิชาการเลย

ขอบคุณที่เปิดใจครับ ชอบครับ ;)...