ความเห็น 2394789

ความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนา Mini_UKM6 ที่ ม.แม่ฟ้าหลวง

เขียนเมื่อ 

ตอนนี้เกรดนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมบัดดี้นี้ เริ่มจะออกแต่ยังไม่ครบถ้วน ขอเวลาเล็กน้อยที่จะสรุปงานโครงการครับ