ความเห็น 2388055

ประชุมก่อนปิดภาค

ครูเป็นนักกิจกรรมตัวยง  แบบนี้เด็กๆ พัฒนามากมายแน่นอน