ความเห็น 2381473

การประยุกต์แนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน สู่การปฏิบัติในระดับสำนักงาน(1)

เขียนเมื่อ 
  • ก่อนจะออกจากห้อง
  • ปิดแอร์ก่อนเวลาออก 15 นาที
  • ปิดไฟปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้
  • หาถุงผ้า ใส่ของตอนไปตลาดครับ
  • มาเชียร์ครับพี่สู้ๆครับ