ความเห็น 2368935

กับสิ่งที่ตั้งใจ ในวันมาฆบูชา

เขียนเมื่อ 

ธรรมชาติยิ่งใหญ่ให้ชีวิต

หากคนเรารู้คิดวิเคราะห์เห็น

ถึงแก่นแท้ของธรรมที่จำเป็น

ธรรมชาติ นั้นแหละเป็น ครูสอนธรรม

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • อ่านกิจกรรมที่อุ้มบุญทำกับครอบครัวแล้ว รู้สึกเป็นสุขไปด้วย เรียบง่ายแต่งดงาม
  • เมื่อไหร่ดอกพยอมจะบานสะพรั่ง อยากเห็นจัง เข้าใจเก็บสิ่งเล็กๆในธรรมชาติมาสร้างเรื่องราวให้เกิดการเรียนรู้
  • ขอให้มีความสุข กับการทำความดีในบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยหลักธรรมทางพุทธศาสนา ครับ