ความเห็น 2354140

ความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนา Mini_UKM6 ที่ ม.แม่ฟ้าหลวง

เขียนเมื่อ 

ครับๆ เช่นกันครับ แต่จริงๆ วันนั้นผมแนะนำค่อนข้างมาก เพราะเวลาไม่เพียงพอครับ แต่ถ้าครั้งหน้าต้องใช้หลักสุนทรีย์สนทนา แบบง่ายๆ คือ กำหนดหัวข้อ แล้วแบ่งเวลากันพูด พูดให้ตรงประเด็น เมื่อคิดว่าพูดมากเกินไป ก็ควรให้คนอื่นพูดบ้าง ไม่แย่งกันพูด ควรสนใจในคำพูด และจดจำคำพูดที่เพื่อนพูด เป็นต้น