ความเห็น 2353472

ครูและเด็กร่วมเพาะเห็ดนางฟ้า

เขียนเมื่อ 

ที่โรงเรียนก็เคยเพาะเห็ดนางฟ้าในวิชาเกษตร

เปิดโรงเพาะเห็ดเข้าไปเห็นเห็ด..ตื่นเต้นดีจัง

แต่มีปัญหาด้านตลาด..เวลามีเห็ดมาก  ไม่มีตลาดรองรับค่ะ