ความเห็น 2353323

ครูและเด็กร่วมเพาะเห็ดนางฟ้า

ครูโสภณครับ ปราชญ์ชาวบ้านทุกคนล้วนผ่านแรงเสียดทานมาทั้งนั้น  ที่ผมพยายามทำอยู่นี่น่าจะเหนื่อยน้อยกว่าปราชญ์ทั้งหลายมาก